top of page

Sekretesspolicy

För RelationsMedi är det viktigt att ta hand om besökarnas integritetsskydd. Vi följer Finlands personuppgiftslag och EU:s förordning för datasekretess. Vi använder kundinformation endast för att sköta våra kund- och samarbetsförhållanden och för att kommunicera och hålla kontakt med våra kunder.

Registerupprätthållare

RelationsMedi

FO-nummer: 2656331-1
Trädgårdsvägen 14
68800 Kållby
ralf.snellman@hotmail.com

 

Personregistrets namn

RelationsMedis kundregister

Avsikten med personuppgiftsregistret

Avsikten med detta personregister är att förbättra kundbetjäning, stöda vår marknadsföring och underlätta kontakten med våra kunder. Vi använder uppgifterna för att sköta våra kund- och samarbetsrelationer. Ifall uppgiftsgivaren ger information till oss använder vi den enbart till dessa ändamål.

 

Information som registreras

Företag:

• namn
• e-postadress
• telefonnummer
• postadress
• FO-nummer
• bransch
• information om de tjänster företaget är intresserat av, samt leverans- och faktureringsinformation

 

Person:

• namn
• e-postadress
• telefonnummer
• väsentlig information för att kunna tillhandahålla de tjänster som kunden önskar erhålla

• leverans- och faktureringsinformation​

 

 

Informationskällor

Person- och företagsuppgifter samlas under kundrelationen och under den tid då man arbetar upp en kundrelation. Information kan även samlas under mässor, olika nätverks- och marknadsföringsevenemang samt vid utbildningstillfällen.

Cookies:

En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. De används t ex då man vill spara användarens information när denne förflyttar sig mellan olika webbsidor. De kan även innehålla information om t ex besökarens kontaktuppgifter.

RelationsMedi använder cookies på sin webbsida endast genom Google Analytics. Kunden kan om denne vill lämna en kontaktförfrågan på webbsidan. Då ger kunden sitt medgivande till att RelationsMedi lägger till kundens namn, telefonnummer och e-postadress till RelationsMedis kundregister.  

Utomståendes cookies/Google Analytics:

Google Analytics är kopplat till webbsidan och använder cookies. Med hjälp av cookies kan man samla information om hur besökaren använder sidorna, t ex vilka sidor denne besöker och hur länge besökaren stannar kvar på dem. Syftet med detta är att analysera hur webbsidorna används och förbättra användarvänligheten. Läs mer om Google Analytics cookies här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-age

 

Överlåtelse av personuppgifter

Information överlåts inte.

Skydd av register

RelationsMedi har ett digitalt kundregister, som är skyddat med användarlösenord. Uppgifter av personlig natur som kunden förmedlat förvaras inlåst. De som behandlar kundinformationen har tystnadsplikt.

Rätt att granska och korrigera uppgifter

RelationsMedis kunder och samarbetspartners har rätt att granska sina egna uppgifter och att korrigera felaktig information. De har också rätt att förbjuda användning av informationen för marknadsförings- och reklamsyften samt säkerställa sina övriga i personuppgiftslagen nämnda rättigheter. Informationen granskas och korrigeras på personens skriftliga begäran endera per post eller e-post.

 

Begäran sänds till följande adress:

RelationsMedi

Trädgårdsvägen 14

68800 Kållby

ralf.snellman@hotmail.com

bottom of page